IMO 2020

English / American

Het zal u niet ontgaan zijn dat er per 1 januari 2020 het een en ander gaat veranderen op het gebied van de bunkerolie voor de lijnvaart. Nu mogen zeeschepen nog brandstof gebruiken die voor 3,5 procent bestaat uit zwavel, vanaf 1 januari 2020 komt de grens te liggen op 0,5 procent. Dit betekent dat schepen niet meer mogen varen op zware stookolie, maar dat er gebruik gemaakt moet worden van een bepaald soort fijner geraffineerde diesel.

Natuurlijk is dit goed voor het milieu en de gezondheid, maar ook een flinke kostenpost voor rederijen. De productiekosten van de 2020-brandstof liggen namelijk een stuk hoger. De rederijen zullen daarom gaan beginnen met het berekenen van brandstoftoeslagen op zeevracht.

Hoogte toeslag

Helaas weten wij op dit moment nog niet hoeveel die extra kosten precies gaan bedragen. Wij vinden het wel belangrijk u hierop te attenderen dat dit aanstaande is. Zodra er duidelijkheid is over de hoogte van deze Environmental Fuel Fee (EFF) zullen wij deze direct met u communiceren.

Heeft u vragen, neem dan contact op met uw contactpersoon.