Deze website is eigendom van Neele-Vat Logistics B.V. te Rotterdam, die deze ook beheert.

Neele-Vat heeft haar uiterste best gedaan om de informatie op de website zo volledig en nauwkeurig mogelijk weer te geven. Desalniettemin geven wij geen garanties met betrekking tot de volledigheid, juistheid of nauwkeurigheid van de inhoud van de website of eventuele bijbehorende links.

De informatie op de website kan zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd of aangevuld. Neele-Vat Logistics B.V. sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met deze website.

Het ongeoorloofd of oneigenlijk gebruik van de webpagina’s of hun inhoud wordt beschouwd als een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten en privacy-, publicatie- en/of communicatieregels in de ruimste zin van deze voorwaarden. U bent verantwoordelijk voor alles wat u via de webpagina verzendt.