Op dit moment kunnen bepaalde goederen vanuit Cambodja nog geïmporteerd worden van uit Cambodja met een verlaagd of soms wel geen invoerrechten. Cambodja komt in aanmerking voor tariefpreferenties in het kader van de bijzondere regeling voor de minst ontwikkelde landen – “Alles behalve wapens” (“Everything But Arms” of “EBA”)

Preferentiële regelingen kunnen tijdelijk worden ingetrokken ten aanzien van alle, dan wel bepaalde producten van oorsprong uit een begunstigd land, wanneer sprake is van een ernstige en systematische schending van de beginselen betreffende  fundamentele  mensen-  en  arbeidsrechten

In zijn conclusies van 26 februari 2018 heeft de Raad Buitenlandse Zaken van de EU uiting gegeven aan zijn diepe bezorgdheid over de aanhoudende verslechtering van de democratie, de eerbiediging van de mensenrechten en de rechtsstaat, waaronder de escalerende repressie van de oppositie, de media en het maatschappelijk middenveld in Cambodja.

Gezien de aard van de geschonden rechten en de duur, de omvang en de impact van het optreden en het verzuim van Cambodja, stelt de Commissie vast dat er sprake is van ernstige en systematische schendingen.

De Commissie meent dan ook dat de aan Cambodja toegekende preferentiële regeling overeenkomstig artikel 19 van de SAP-verordening tijdelijk moet worden ingetrokken totdat overeenkomstig artikel 20 van de SAP-verordening is besloten dat de redenen voor de intrekking niet langer gelden.

Het gevolg is dat De Commissie heeft besloten om per 12-08-2020 de navolgende goederen codes uit te sluiten van verlaging van de rechten bij invoer

 • 1212 93
 • 4201 00
 • 4202
 • 4203
 • 4205 00
 • 4206 00
 • 6103 41
 • 6103 43
 • 6103 49
 • 6105
 • 6107
 • 6109
 • 6115 10
 • 6115 21
 • 6115 22
 • 6115 29
 • 6115 95
 • 6115 96
 • 6115 99
 • 6203 41
 • 6203 43
 • 6203 49
 • 6205
 • 6207
 • 6211 32
 • 6211 33
 • 6211 39
 • 6211 42
 • 6211 43
 • 6211 49
 • 6212
 • 6403 19
 • 6403 20
 • 6403 40
 • 6403 51
 • 6403 59
 • 6403 91
 • 6403 99
 • 6405
 • 6406

Indien er over het bovenstaande nog vragen en of opmerkingen zijn neem dan contact op met Kees Neele. Tel: +31 88 9964080 en e-mail: kees.neele@neelevat.com