‘Gespecialiseerd in heel Europa’

Neele-Vat Transport staat van oudsher bekend als de Duitslandspecialist van groot Rotterdam, maar inmiddels rijden er eigen lijndiensten naar bijna alle landen in Europa. ‘We hebben een prachtig Europees netwerk opgebouwd en voor alle regio’s hebben we specialisten in dienst’, vertelt directeur Peter Vinke. ‘Zij spreken de taal van het bestemmingsland, wat in veel markten een groot voordeel is, en weten exact waar je met een bepaald voertuig wel of niet kunt komen. Dat concept is succesvol gebleken want in zeven jaar is onze omzet ruimschoots verdubbeld.’

Neele-Vat, een familiebedrijf, is een allround logistiek dienstverlener met ruim 900 medewerkers in dienst en eigen kantoren in Engeland, Schotland, Oostenrijk, België, Italië, Polen, Moskou, Roemenië, en Finland. De transportdivisie, die zo’n 200 collega’s telt, heeft een groeiende omzet die richting de 200 miljoen euro loopt. Onder de transportdivisie vallen ook de activiteiten van VK-specialist Mammoet Ferry Service en Frankrijkspecialist Oostvogels Hazeldonk.

Neele-Vat transport opereert als een ‘asset-light’ organisatie. Vinke: ‘We hebben zelf 75 vrachtauto’s en ruim 500 trailers op de balans staan, maar we werken ook met een vaste groep van circa 260 ingehuurde chauffeurs. Zij worden volledig door Neele-Vat gepland en aangestuurd. Ze staan bovendien via telematica vast met ons in verbinding.’ Het concern verwerkt ca 8.000 transporten per week, waarbij het zich richt op groupage, deelladingen en full loads. ‘Duitsland blijft onze grootste markt met een aandeel van 18% van het volume, maar met name ook onze diensten naar Frankrijk, Iberia, Scandinavië en Oost-Europa ontwikkelen zich uitstekend.’

Haven

De transportdivisie van Neele-Vat is ooit opgericht met het oog op de Rotterdamse haven, ‘De havenlogistiek is voor ons nog steeds erg belangrijk; zegt Vinke, die verder vooral de neutraliteit van het bedrijf benadrukt. ‘We werken graag voor onze collega’s in de haven en logistieke branche en blijven dat ook als onze corebusiness zien. Transport naar en van de haven is nu eenmaal een andere tak van sport dan normaal distributievervoer. Denk aan al het papierwerk dat erbij komt kijken of de druk van het sluiten van containers.’ Mede door die focus op de haven werkt Neele-Vat Transport veel voor Rotterdamse expediteurs. ‘Maar onze klanten komen steeds meer uit heel Nederland’, benadrukt Vinke.

De afgelopen jaren richtte Neele-Vat Transport zich op de ontwikkeling van intermodaal vervoer, met het doel tegelijkertijd CO2-reductie en kostenefficiënte dienstverlening te bieden. De shortsea-diensten naar Finland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Rusland blijken succesvol. Vinke: ‘Verder willen we onze positie op het spoor uitbouwen. We hebben dagelijkse treindiensten naar Italië, maar we kijken ook naar andere markten. Om de intermodale positie verder te versterken willen we een crossdock-operatie bouwen op het terrein van de RST-terminal. Het grote voordeel is dat we daarmee lading heel efficiënt kunnen overslaan in containers. Het crossdock centrum moet ergens in 2023 klaar zijn en wordt een kruispunt van weg, spoor en water.’

Brexit

De Brexit geldt voor veel transportbedrijven als lakmoesproef en voor Neele-Vat Transport is dat niet anders. ‘De Brexit gaf en geeft een enorme druk op onze VK-afdelingen – bij Mammoet Ferry Transport en Neele-Vat werken ongeveer 75 mensen op de Engelse markt’, vertelt Vinke. ‘We waren en zijn helemaal voorbereid op de Brexit. Onze systemen zijn gekoppeld met alle Port Community systemen en onze Engelse agent. Hierdoor is alle informatie van klanten in de gehele keten beschikbaar. Dat het bij met name de ontvangers in het Verenigd Koninkrijk toch vaak mis gaat met douaneformaliteiten, is ‘pijnlijk’, zegt Vinke. ‘Ondanks de gedane inspanningen om klanten te informeren over de nieuwe processen en formaliteiten, zie je dat de keten niet voorbereid is.’ Toch is Neele-Vat ervan overtuigd dat het een goede oplossing kan blijven bieden voor het VK-vervoer. ‘Dat zal straks gedaan worden door specialisten en wordt minder een commodity zoals het voorheen was.’

Vinke ziet in het mobiliteitspakket van de EU een tweede uitdaging. De nieuwe regels voor onder meer rij- en rusttijden en cabotage zijn ontwikkeld om oneerlijke concurrentie tegen te gaan en tegelijkertijd chauffeurs te beschermen tegen social dumping. ‘Dat zijn doelen die je alleen maar kunt onderschrijven’, zegt Vinke. ‘Echt disruptief’ wordt volgens hem de terugkeerplicht, iedere 6 weken, van trucks naar het land van registratie. ‘Vervoerders zullen tegen elke prijs retourvracht accepteren om maar niet leeg terug te hoeven rijden, met alle CO2-uitstoot van dien. Zo gaan ze bovendien concurreren met het intermodale transport.’

Zichtbaarheid

Een belangrijke uitdaging voor 2021 is verder het uitbouwen van de zichtbaarheid van transporten. ‘Klanten willen realtime inzicht hebben en op ieder moment weten waar de lading zich bevindt’, zegt Vinke. Maar dat is heel complex. We werken met honderden vervoerders en met honderden verschillende aanbieders van telematica. Koppeling van al die systemen betekent een enorme efficiëntieslag, maar we gaan daar wel voor de komende maanden’.

Neele-Vat heeft de ambitie verder te groeien, bijvoorbeeld door overnames van transporteurs en expediteurs die passen bij de kernwaardes van het bedrijf. Neele-Vat Transport nam in 2019 Oostvogels over, een familiebedrijf gespecialiseerd in distributie en warehousing. In 2020 volgde Mammoet Ferry Transport. Vinke: ‘We zoeken naar manieren om stromen te verdikken in de sweetspots van de markt. We zoeken bedrijven die bij ons passen, zodat we ons kunnen versterken op punten waar we al sterk zijn.’

 

bron: https://www.nieuwsbladtransport.nl/