Op al onze werkzaamheden zijn, voor zover hierna niet anders is bepaald en met uitsluiting van alle andere voorwaarden, van toepassing de Neele-Vat Algemene Voorwaarden en in aanvulling daarop de Nederlandse Expeditievoorwaarden, inclusief arbitrageclausule. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, treden wij op als expediteur. Op alle opdrachtenonderdelen die betrekking hebben op de opslag van zaken zijn van toepassing de Nederlandse Opslagvoorwaarden, inclusief arbitrageclausule. Neele-Vat verleent geen diensten in de hoedanigheid van marktdeelnemer als beschreven in de EU verordening 2019/2020. De ‘Fenex Market Surveillance Conditions’, inclusief arbitrageclausule, zijn van toepassing op alle werkzaamheden van Neele-Vat, groepsmaatschappijen en gelieerde entiteiten, die betrekking hebben op goederen die op de Europese markt worden ingevoerd zoals beschreven in in art. 4 sub 1 en 5 jo. art. 3 sub 1 en 2 van de verordening (EU) 2019/1020. Voor alle genoemde voorwaarden geldt de meest recente versie. Nederlands recht is van toepassing. De voorwaarden zijn als bijlage bijgevoegd en maken hier integraal deel vanuit.